po polsku

Ĉefpaĝo

Info

Pri ni

Feriado

:2012.12.06-07

Silezia Esperanto-Asocio invitas al festado de 125-jariĝo de Esperanto kiu okazos de 6 ĝis 7 de decembro en Varovio kaj al Tagoj de Esperanto kiuj okazos en Bjalistoko de 7 ĝis 9 de decembro 2012. Elŝutebla programo.

:2012.12

Silezia Esperanto Asocio invitas al kursoj de internacia lingvo Esperanto por ĉiu, sendepende de la aĝo.

La plena baza kurso 2-semestra (decembro 2011 - julio 2012) komenciĝas 1-an de decembro 2011 je la 17:30. Lecionoj okazos unufoje semajne en la klubejo ĉe Dubois strato 3/1 en Vroclavo.

Ni rekomendas ankaŭ paroligaj renkontiĝoj en Fervojista Klubejo en Świebocki stacidomo, ĉiun merkredon je 17:00.

Al la lernantoj ni proponas ankaŭ senpagajn aŭ malmultekostajn eksterlandajn ekskursojn lingvajn-kulturajn kaj eblecon ricevi ateston priskribantan nivelon de lingvokono laŭ Eŭropa Referenckadro.

Informoj: vroclavo@poczta.onet.pl tel.: +48 (71) 3296954

2012.08

Okaze de la jubilea, 125-jara ekzisto de Esperanto kaj 100-a datreveno de restado de L. L. Zamenhof en Bad Salzbrunn, Silezia Esperanto-Asocio organizis jam la lastan, jubilean 45-a Internacia Esperanto-Feriadon en Szczawno Zdrój.

Inkluzite: Festivalo de Esperantaj Filmoj, koncerto de JoMo, abunda turisma programo.

2012.05.11

Okazis renkotno kun Etsuo Miyoshi – japana esperantisto kaj filantropo. Titolo de la renkonto: "Ĉu vi akceptas lingvan malegalecon?"

2012.04

Silezia Esperanto Asocio estis kunorganizanto de konkurso "Pri kio revas arboj". Pli da informoj troviĝas tie.

2011.08.06 - 14

Estimataj Gesinjoroj, Karaj Samideanoj

Silezia Esperanto-Asocio organizis 44-a Internacian Esperanto-Feriadon kaj samtempe 2-a Filman Esperantisto-Feriadon kiu okazis 6a - 14a de aŭgusto 2011.

Dum la restado ni ofertis:

2011.03.08

Okazis renkontiĝo kiu okazos 8-an de marto 2011 je la 18:00, dum kiu ni volus pripensi la nunan situacion de nia Asocio kaj honori virinojn dum "ilia" festo, kaj dece fini la karnavalon.

2010.12.31
Novjara balo.

2010.12.15 18:00
Zamenhof-tago – Teatraĵo "Doktoro Esperanto" de Mario Miglucci fare de Helena Biskup el Sztum en pola lingvo (Klub Muzyki i Literatury, pl. Koścuszki 9).

Poste okazis koncerto de Joanna Lisiecka kaj Sławomir Owczarzak.
2010.12.11
La dua renkontiĝo de saksaj kaj vroclavaj esperantistoj en Gorlico. En program: intensiva kurso de Esperanto fare de Benito Philippe kaj promeno tra la urbo, vizito de kristnaska merkato.
2010.11.28 16:00
Esperanta Sankta Meso.
2010.11.11 - 14
GRUPE en Gliwice
2010.10.24 16:00
Esperanta Sankta Meso.
2010.10.16
vizito en Marcinowo apud Trzebnica por festi jubileon de folklora grupo "Marciny". Renkontiĝo ĉe muziko kaj brulŝtiparo.
2010.10.16 - 17
Esperanta preĝ-tago en Częstochowa
2010.10.09 - 10
Akceptado de SEA-anoj el Kalisz en Vroclavo (promenado tra la urbo, spektado de ekspozicio "Solidarni", renkontiĝo en klubejo, vroclava fontano); dimanĉe – vizito en Botanika Ĝardeno.
2010.09.24 - 26
ARKONES - Poznań. Fotoj videblaj ĉe [Boguś http://www.facebook.com/photo.php?pid=184505&id=100000893431370&ref=fbx_album#!/album.php?aid=28039&id=100000893431370], [Mirka http://www.facebook.com/album.php?aid=32297&id=100000196896581#!/album.php?aid=33725&id=100000623403639] kaj Asia.
2010.08.21 - 28
77-a Itala Esperanto-Kongreso - Lignano Sabbiadoro. Vidu fotojn ĉe [albumoj de Mirka http://www.facebook.com/home.php?#!/album.php?aid=23042&id=100000623403639] kaj de Joanna.
2010.07.24 - 2010.08.01
Okazis 43-a Internacia Esperanto-Feriado (alinome: 1-a Filma Esperanta Feriado).

Vidu pliajn informojn tie.
2010.07.07 - 10
GES (Grandpolia Esperanto-Somero) - Wągrowiec. fotoj estas videblaj ĉe [Mirka http://www.facebook.com/album.php?aid=32297&id=100000196896581#!/album.php?aid=18032&id=100000623403639] kaj [Boguś http://www.facebook.com/home.php?#!/album.php?aid=14708&id=100000893431370].
2010.07.01 - 07
100-jariĝo de Bjalistoka Esperanto Societo FREŜO - Olsztyn. Fotoj videblaj ĉe [Boguś http://www.facebook.com/home.php?#!/album.php?aid=14572&id=100000893431370], Vinga kaj [Mirka http://www.facebook.com/album.php?aid=32297&id=100000196896581#!/album.php?aid=18032&id=100000623403639].
2010.01.16
je la 15a horo en la klubejo okazis komuna kantado kaj prezentado de pastoraloj en Esperanto kaj en pola lingvoj. Pri tin aranĝo zorgas pastro Stanisław Pawlaczek - sacerdoto de vroclavaj Esperantistoj.
2009.12.12
Ĉefa Estraro de Silezia Esperanto Asocio havas grandan honoron inviti ĉiujn Esperantistojn kaj simpatiantojn de Esperanto por la solena koncerto okaze de 150-naskiĝdatreveno de Ludoviko Zamenhof, kreinto de Esperanto kaj 100-datreveno de Ivo Lapenna, kiu okazos sabate je la 16.00 horo en Klubo de Muziko kaj Literaturo, ĉe Kościuszki Placo. Dum la koncerto prezentos sin junaj talentoj - lernantoj kaj studentoj de vroclavaj muziklernejoj.
2009.12.08
Marde en La Klubo de Muziko kaj Literaturo en Vroclavo ĉe la placo Kościuszko je la 17-a horo, okazis renkontiĝo kun vroclava poeto Stanisław Srokowski, kiu prezentis siajn poeziaĵojn sub la titolo "Lirikoj" en la lingvoj pola kaj Esperanto. La versaĵoj estas tradukitaj en Esperanton fare de Andrzej Kraszewski.
2009.11.07
Okazis Ĝenerala Membrokunveno, dum kiu oni elektis novan estraron.
2009.07.18 - 2009.07.25
En Vroclavo okazis 19-a Ekumena Esperanto-Kongreso.

2009-07-23
Dum la supre menciita kongreso, okazis senpaga koncerto de JoMo - malferma ankaŭ por nekongresanoj.

2008.12.15
ĉe vroclava urboplaco oni fondis memortabulon kun jena teksto:

	 W tej kamienicy 18 marca 1948 r. powstała pierwsza powojenna
			 polska organizacja esperancka.

	En tiu ĉi brikdomo la 18-an de marto de la jaro 1948 formiĝis la
		 unua postmilita pola Esperantista organizacio

  The first post World War II Polish Esperanto organisation was set up in
		    this building on March 18th, 1948

				 Utworzyli ją
				 Organizis ĝin
			   It was established by

	    Janina Ende, Stefan Frejtak, Lechosław Gwiazdowski
	Stanisław Michalkiewicz, Józef Mielczarek, Eugeniusz Misiurewicz
   Ryszard Nowakowski, Bogdan Opolski, Jacek Piątkowski, Urszula Przybyło
	    Kazimierz Raczko, Zygmunt Sagan, Mieczysław Sambor
2008.09.27-28
Okazis dutaga ekskurso al Ĉeĥio kaj Germianio organizita far Silezia Esperanto Asocio

Laŭ la programo oni vizitis Meißen, kaj ties katedralon el 13a j.c., kastelon de Albrechtsburg de 15a j.c. kaj faman manufakturo de porcelano el 1708 jaro. En Freiberg oni vizitis preĝejon de Sankta Maria kastelon Freudenstein, urboplacojn supran kaj malsupran kaj Muzeon de Minindustrio.

Sekvis vizitado de Děčín kaj Hřensko en Schrammsteine rokoregiono ĉe la limo Ĉeĥa-Germana. POst veturo al Pillnitz apud Dresden (en 19a j.c. ĝi estis la somera rezidejo de saksaj reĝoj) ĉiuj ĝius promenadon tra la parko. Suprenveturo per la plej malnova telfero de la mondo (1901 j.) kaj admirado de panoramo de Dresdeno.

Fotoj rigardeblaj tie.
2008.08.02-10
Okazis 42a Internacia Esperanto Feriado. Oni povas legi pli tie.
2008.06.07
Okazis Esperanta pikniko en Górzyca ĉe nia kolegino Manjo Dembowska.
2008.03.18
Okaze de 60a datreveno de la fondo de E-organizo post la 2a mondmilito (legu pli tie, la Asocio petis permeson la urbestraron meti tabulon sur la domo ĉe Rynek n-ro 50 en Vroclavo kun la jena teksto:

			    W tym domu 
			 dnia 18 marca 1948 rok
		   nasi poprzednicy – pionierzy
			    utworzyli 
			  pierwszą powojenną 
		  wrocławską organizację esperancką.
		   WYRAŻAMY IM GŁĘBOKI SZACUNEK 

			   Zarząd Główny 
		  Śląskiego Związku Esperanckiego 

			 Wrocław, 18 marca 2008
 

			   En tiu ĉi domo
		  la tagon 18-an de marto 1948 j.
		    niaj antaŭuloj - pioniroj
				 kreis
			 la unuan postmilitan
		   vroclavan Esperanto-organizon.
		 NI ../../EORIMAS AL ILI PROFUNDAN ESTIMON 

			   Ĉefa Estraro 
		   de Silezia Esperanto Asocio 

		 Vroclavo, la 18-an de marto 2008 j.
2008.05.01-04
Okazis laŭvica Printempa Esperanto Ralio en Brenna.
2008.04.12
En Klubo de Muziko kaj Literaturo ĉe Kościuszko placo 9 okazis renkontiĝo okaze de 60-jara jubileo de fondiĝo de unua postmilita vroclava Esperanto-organizo.
2008.04.03
Silesia Esperanto Asocio kaj vojaĝoficejo "Alfa-tur" organizis ekskurson "Berlino nokte". Legu pli tie.
2008.03.07-09
Anstataŭ la skolta bivako "Super ĉiaj limoj", okazis skolta renkontiĝo kaj montara ekskurso al Ślęża. Legu pli tie
2008.03.08
en la sidejo de Silesia Esperanto Asocio, okaze de Tago de Virinoj, okazis renkontiĝo dum kiu oni aŭdis ankaŭ prelegon de Grzegorz Pisarski pri historio de loka E-movado. Ni regalis ankaŭ skoltojn el Germanujo kaj el Nowa Sól invititaj de Skolta Esperanto-Ligo.
2007.12.15
en Vroclavo, en Klubejo de Muziko kaj Literaturo ĉe Kościuszko placo 9, okazis eksterordinara ĝenerala membrokunveno.

La ununura celo de la kunveno estis atrubui al Prof. Reinhard Selten – estimata esperantisto, laŭreato de ekonomia Nobel premio (1994) kaj doktoro honoris causa de Ekonomia Akademio en Vroclavo (1996), titiolon de honora membro de Silezia Esperanto-Asocio.

Post la kunveno, ni komencis kutimajn celebrojn de tago de Lodoviko Zamenhof kun invititaj gastoj.
2007.10.01
Dum sia kunsido, Estraro de Silezia Esperanto-Asocio, decidis krei en la klubejo Lingvan kaj Genealogian Ret-kafejon. En tiu ĉi entrepeno la Asocio deziras strikte kunlabori kun anoj de Silezia Genealogia Societo. Skizon de tiu ĉi projekto oni povas rigardi ĉe Europonto.
2007.09.12
Nia TTT-paĝaro ŝanĝiĝis. La ŝanĝo koncernas ne nur aspekton sed pli la tutan metodon de ĝia kreado:

2007.08.18 - 2007.08.26
okazis la 41a Internacia Esperanto Feriado en Szczawno-Zdrój. legu pli.
2007.08.14
okazis en la klubejo renkontiĝo kun konata esperantisitno el Toruń - Teresa Nemere. Tie oni povas rigardi kelkajn fotojn
2006.08.16 - 2006.08.26
okazis Jubilea 40a Internacia Esperanto-Feriado en Kudowa-Zdrój. legu pli.
2006.05.17 - 2006.05.23
Silezia Esperanto-Asocio organizis turistan eskurson Ĉeĥio ne (tute) konata. Bedaŭrinde, mankas rememoroj.
2006.04.29 - 2006.05.03
Silezia Esperanto-Asocio organizis 30an Printempan Esperantan Vetkuron - Rabka 2006.

En ĉiuj paĝoj de nia vitrino ni uzas unikodon (UTF-8).

Se vi ne vidas esperantajn literojn korekte, reakiru la paĝon.

Laste ŝanĝita: 2013-03-06